Početna stranica
O nama
Vozila
Izvješća
Galerija slika
Kontakt

 

 

Natječaji

Javna nabava

DVD Senj

 

 

 

 

Početna stranica

 

 


 

Senj, 5. studenog 2018. godine

O G L A S
za primanje u radni odnos

 

1. VATROGASAC VOZAČ
VATROGASNIH VOZILA (m/ž)    
    
- na neodređeno vrijeme radi popune slobodnog radnog mjesta - 1 izvršitelj
- probni rad 6 mjeseci

2. VATROGASAC (m/ž)                   
- na neodređeno vrijeme radi popune slobodnog radnog mjesta - 1 izvršitelj
- probni rad 6 mjeseci

 

Za više informacija:
>> O G L A S za primanje u radni odnos
(klikni pdf, 200 KB)

 

 

OBAVIJESTI I UPUTE U SVEZI OGLASA
ZA PRIJAM RADNIKA
U JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA SENJA
TESTIRANJE I INTERVJU

Za više informacija:
>> OBAVIJESTI I UPUTE U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM RADNIKA U JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA SENJA TESTIRANJE I INTERVJU
(klikni pdf, 269 KB)

 


 

Senj, 17. svibnja 2018. godine

ZDRUŽENA  VATROGASNA POKAZNA VJEŽBA „SENJ 2018“

 image1

 

>> ZDRUŽENA  VATROGASNA POKAZNA VJEŽBA „SENJ 2018“ (pdf, 0.85 MB)

U subotu, 12. svibnja 2018. godine uz nazočnost županijskog vatrogasnog zapovjednika Hrvoja Ostovića održana je združena vatrogasna pokazna vježba „Senj 2018“ na kojoj su sudjelovali  J.V.P. Grada Senja, D.V.D. Senj i  djelatnici HMS.

Vježbom je rukovodio zamjenik zapovjednika J.V.P. Grada Senja Miljenko Katalinić, a javna pokazna vježba održana je sa ciljem provjere spremnosti, osposobljenosti, uvježbanosti i mobilizacije operativnog članstva i tehnike sa sredstvima za gašenje i svih čimbenika vatrogastva na području Grada Senja, načina zajedničkog djelovanja i zapovijedanja u slučaju velikih i raznovrsnih intervencija, a sa krajnjim ciljem upoznavanja svekolike javnosti, gradske i županijske vlasti sa stanjem u ovom vrlo važnom sigurnosnom segmentu za stanovništvo Grada Senja.

Vježbu je započeo D.V.D. Senj sa vatrogasnom mladeži, te  prikazom gašenja požara zapaljive tekućine i požara plinske boce.

image2

image3image4

Zatim je J.V.P. Grada Senja dobila dojavu požara objekta sa pretpostavkom opasnosti širenja požara na više katove  i unesrećene osobe u požaru.

image5image6

Drugi dio tematski obuhvaća TEHNIČKE INTERVENCIJE. Što je društvo razvijenije sve više je i u stalnom porastu broj takozvanih tehničkih intervencija. One se događaju u svakodnevnom ljudskom životu i područjima ljudskih aktivnosti kao što su u svim vrstama prometa, cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom za vrijeme prirodnih, elementarnih nepogoda u obliku obilnih kiša, snijega, olujnih vjetrova, suša, potresa, erupcija vulkana, u vrijeme ratnih događanja kao posljedica bombardiranja, raketiranja i miniranja, te djelovanja bojnih otrova, na građevinama, u industriji i tako dalje. Na vježbi se mogla vidjeti simulacija tehničkih zahvata na osobnom vozilu sa ciljem oslobađanja prostora radi izbave priklještenih osoba, što je i najčešći slučaj pri prometnim nesrećama.

image7image8
image9

Zadnji dio tematski pokriva područje SAMOSPAŠAVANJA SA VISINA. Spašavanje sa visina ili viših objekata postaje potrebom kada zbog požara ili nekih drugih razloga, koji su se dogodili na nižim katovima objekta, nije se moguće izbaviti na siguran vanjski prostor. Vatrogasci postaju ugroženi kako vatrom i toplinom tako i produktima gorenja, kao što su dim i otrovni plinovi od kojih su najčešći ugljični monoksid i ugljični dioksid.
Na vježbi je prikazano samospašavanje vatrogasaca.

image10image11

Na kraju su vatrogasci počastili građane Hrvatskom trobojnicom koristeći vatrogasne mlazove.

Vježbu su popratili brojni građani, ali i prolaznici koji su se zatekli u mjestu, te pljeskom nagradili svaku od akcija koje su vatrogasci i ostali sudionici uspješno izveli.

image12

 Sastavio:
Miljenko Katalinić,struč.spec.ing.sec.

 

 


 

Poštovani gosti grada Senja i dragi sugrađani,

svjedoci smo izrazito visokih temperatura, odnosno toplotnog udara koji je zahvatio i naš grad. Požar u ovakvim uvjetima uz eventualnu buru nije moguće zaustaviti, ali moramo sve napraviti da do njega ne dođe. U prvih 7 mjeseci ove godine na području grada Senja pomoć vatrogasaca je zatražena 176 puta. Na tim intervencijama je intervenirao 507 vatrogasac sa 215 vozila, utrošeno je 1626 radnih sati, a trošak intervencija bez  materijalne štete iznosi 406000,00 kn..
Uz ove intervencije na području našeg grada po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika vatrogasci DVD-a Senj i JVP Grada Senja upućeni su na izvanredne dislokacije , i to od 19.6. - 21.6 na područje Tučepi – Makarska, 16.7 – 19.7. na područje Žrnovnica – Split, te od 2.8.- do daljnjega na područje Šibensko – kninske županije – Kistanje.
Opožarena površina na intervencijama otvorenog prostora, kao i visina štete ovisi o nekoliko faktora od kojih su najvažniji vrijeme uočavanja požara odnosno vrijeme dojave, udaljenost od vatrogasne postrojbe tj vrijeme koje protekne od dojave do početka gašenja, vremenske prilike od kojih je najznačajnija brzina i smjer vjetra, te broj vatrogasaca na početku intervencije.
Vatrogasne postrojbe na području grada Senja su tehničko taktički, odnosno operativno spremne intervenirati na sve događaje na kojima je potreban angažman do 40-ak vatrogasaca. U slučaju potrebe za većim brojem vatrogasaca angažiraju se vatrogasci iz Ličko-senjske županije, kao i postrojbe iz susjednih županija.
Slijedom navedenog zamoljavam sve građane grada Senja i naše goste da posvete dužnu pažnju svim radnjama i postupcima  koji mogu izazvati požar.
Također koristim prigodu i apeliram na sve vlasnike automobila da vode računa o mjestu parkiranja vozila, koja, ako su nepropisno parkirana, svim žurnim službama, a poglavito vatrogascima predstavljaju prepreke do mjesta interveniranja kao i pristup podzemnim i nadzemnim hidrantima. Neodgovornim postupcima direktno ugrožavamo sigurnost ljudi i imovine.
U nadi da će mo svi zajedno pridonijeti većoj sigurnosti sviju nas i naše imovine srdačno Vam se zahvaljuju Vaši vatrogasci.

 

U Senju, 3. kolovoza 2017. godine.

zapovjednik:
Zvonimir Lončarić,dipl.ing.sig.

 


 

Poštovani građani Ličko - senjske županije!

Svjedoci smo velikog broja vatrogasnih intervencija koje nastaju uslijed nekontroliranog spaljivanja trave i biljnog otpada a koje iziskuju veliki angažman vatrogasaca i tehnike, te samim tim stvaraju velike troškove vatrogascima. Uz navedeno, nekontrolirano gorenje (požar) uslijed kojeg nastaje gusti dim stvara direktnu opasnost kada je riječ o sigurnosti prometa na cestama, a poglavito uz autoceste.
Ukoliko imate neophodnu potrebu za spaljivanjem biljnog otpada, molimo Vas da obavijestite vaše vatrogasce jer postupak je iznimno jednostavan.
Putem broja 193 ili 112 možete prijaviti potrebu za paljenjem. Vaši vatrogasci će Vas zamoliti za nekoliko neophodnih informacija i ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti odobriti će Vam spaljivanje.
Vaša obveza je samo čuvati lokaciju na kojoj se provodi spaljivanje, a potom obavijestiti vatrogasce (tel. 193 ili 112) da je vatra potpuno ugašena.
Temeljem Odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko - senjske županije (Županijski glasnik br 7/2010.) spaljivanje uz najavu i odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe moguće je samo u periodu od 01.01. - 31.05. i od 01.10.-31.12.. 
Od 01.06. - 30.09. paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru je strogo zabranjeno.
Molimo Vas za partnerski odnos sa ciljem provedbe preventivnih mjera zaštite od požara.
Pomozite nam na način da informaciju podijelite na društvenim mrežama i ili da ju prenesete nekome tko nije u mogućnosti doći do nje jer kontrolirano i najavljeno - sigurno paljenje olakšava posao i smanjuje troškove vatrogascima, smanjuje mogućnost nastanka požara velikih razmjera, smanjuje opasnost po ljudske živote i materijalnu imovinu, ali i čuva okoliš.

U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193 ili 112.

HVALA!!!
Vaši vatrogasci

VIDEO: Vatrogasci savjetuju: Oprezno sa spaljivanjem biljnog otpada

 

S dolaskom toplijeg vremena kreće sezona priprema za poljoprivredne radove, te se rapidno povećava broj vatrogasnih intervencija uslijed požara otvorenog prostora, odnosno požara trave, korova i niskog raslinja.
Kako bi se izbjegli požari koji svake godine prije požarne sezone unište stotine hektara na području Ličko – senjske županije, nerijetko ugrozivši stanovništvo i objekte, Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije podsjeća građane na obvezu provedbe Odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko – senjske županije.
Tijekom godine, osim u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, dozvoljeno je paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru isključivo uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe ili nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva, direktno, ili putem vatrogasnog broja 193 odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112.
Dakle, ukoliko postoji neophodna potreba za spaljivanjem korova u periodu do 1. lipnja odnosno nakon 30.rujna fizičke ili pravne osobe dužne su o planiranoj radnji obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i ustupiti joj sljedeće informacije:

 • podatke o vremenu i mjestu paljenja, odnosno spaljivanja,
 • veličinu površine paljenja, odnosno spaljivanja,
 • broj osoba koje će provoditi paljenje, odnosno spaljivanje i osiguranje,
 • opis tvari koja će se spaljivati,
 • preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja, odnosno spaljivanja,
 • osobne podatke osobe koja prijavljuje (ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona i mobitela), odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje.

Prije najave paljenja nadležnoj vatrogasnoj postrojbi i provedbe paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru po odobrenju potrebno je poduzeti obvezne preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a to su:

 • tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
 • oko mjesta paljenja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3 metra,
 • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
 • uz mjesto loženja potrebno je osigurati i postaviti priručna sredstva za gašenje (lopate, metlanice, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje,
 • paljenje provoditi za mirna vremena (bez vjetra).

Vatrogasne postrojbe neće dati odobrenje za spaljivanje ukoliko nisu zadovoljeni navedeni uvjeti ili ukoliko iz stručnih i iskustvenih razloga procijene da paljenje može izazvati veće posljedice. Ukoliko dođe do širenja požara i potrebe za vatrogasnom intervencijom, vatrogasna postrojba će, temeljem pravomoćne sudske presude, naplatiti troškove vatrogasne intervencije od osobe koja izazove požar. Također, ukoliko fizičke i pravne osobe nepridržavanjem odredbi spomenute Odluke izazovu požar otvorenog prostora snositi će i troškove vatrogasne intervencije gašenja nastalog požara.
Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti te o tome izvijestiti davatelja odobrenja.
Temeljem članaka 12.,13., i 14. Odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko – senjske županije za fizičke i pravne osobe propisane su kazne od 500,00 do 10.000,00 kuna.
Zabranjeno je loženje vatre na svim otvorenim prostorima  u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.

Pozivamo sve građane Ličko – senjske županije da na ovaj način daju svoj doprinos u očuvanju i zaštiti okoliša, gospodarstva, te osobne i društvene imovine.

VAŽNI BROJEVI:
193  Vatrogasci
112  Županijski centar 112 Gospić

SPRIJEČIMO POŽARE ZAJEDNO!

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

>> HVZ - Obavijest o spaljivanju biljnog otpada
(mp3, zvučni zapis)

 

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
Stara cesta 11
53270 Senj
tel: + 385 53 881-038
fax + 385 53 882-194
GSM: 098 9833-610

 

>> Facebook stranica - Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije

 

 

 

>> OBAVIJEST o sprječavanju sukoba interesa -
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi

( pdf, 116 KB, Senj, 17. ožujka 2016. god.)