O NAMA

 

O NAMA

Naziv i sjedište:Javna vatrogasna postrojba Grada Senja, Stara cesta 11. 53270 Senj
OIB: 
04232640063
IBAN:HR 5624020061100482353

Web adresa: http://www.jvp-senj.hr/


Početak organiziranog vatrogastva i službe zaštite od požara u Gradu Senju datira još od davne 1932.godine kada je 01. listopada osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Senj.

Današnja Javna vatrogasna postrojba Grada Senja nastala je na temeljima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Senj koja počinje sa radom 01.01.2007.  godine.

U skladu sa Zakonom o vatrogastvu postrojba je registrirana kao Javna vatrogasna postrojba Grada Senja i djeluje na području Grada Senja, a po potrebi i u susjednim jedinicama lokalne samouprave.

Prvi zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja bio je Željko Prpić.

U skladu sa Zakonom o vatrogastvu, Javna vatrogasna postrojba Grada Senja  obavlja vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama.

Ovu djelatnost obavljaju vatrogasci, posebno osposobljeni i uvježbani da bi mogli odgovoriti na svaku situaciju koja zahtijeva njihov angažman.

Javna vatrogasna postrojba Grada Senja zapošljava 15 djelatnika. Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, po 12 sati danju i noću. U prosjeku interveniramo na oko 120 intervencija godišnje. Neprestano se usavršavamo u skladu s mogućnostima kako bismo bili sposobni uspješno izvršavati naše zadaće.


Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja

>> Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja
(PDF pdf, 3.67 MB)

POSLOVNIK o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja

>> POSLOVNIK o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja
(PDF pdf, 3.64 MB)

 

Telefonski brojevi žurnih službi

Brojevi hitnih službi u skladu s postojećim Planom numeriranja u Republici Hrvatskoj dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice bez naknade, i to:

  • 112 – Ravnateljstvo civilne zaštite
  • 192 – Policija
  • 193 – Vatrogasci
  • 194 – Hitna pomoć
  • 195 – Spašavanje na moru
  • 1987 – Hrvatski autoklub

Intervencije vatrogasne službe ne naplaćuju se ukoliko je intervencija obavljena u svrhu neposredne zaštite ljudi i imovine.